Share123.vn thông báo: Kể từ ngày 01/03/2019 chúng tôi sẽ chuyển hệ thống sang Webseo.com.vn, quý khách mua Template blogspot đẹp có thể truy cập vào hệ thống mới tại đây
Đăng bởi Huy Tập lúc 10/01/2014 31
Webhostshield.com - Mẫu template bán hosting- Download : Free

- Mã nguồn : Template Blogspot

- Thiết kế    : Share123.vn

- Kiểm duyệt: Đã testHướng dẫn cài đặt

Hôm nay rảnh ngồi zip cái trang bán, giới thiệu hosting Webhostshield.com từ wordpress sang blogspot cho ông khách, tiện để lên share123.vn cho anh em nào cần thì liên hệ mình mình để lại cho, nguyên mẫu tiếng anh nhưng chuyển sang tiếng việt cũng khá hữu ích trong việc giới thiệu một sản phẩm nào đó, dễ dàng tùy biến sang các kiểu khác, đa số css là ảnh nên down về các bạn nhớ up lại ảnh lên host của mình tránh ảnh bị die
- Giao diện thoáng, dễ nhìn
- Tích hợp bài viết liên quan
- Tích hợp chia sẻ mạng xã hội facebook, twitter, google+, blogspot,  ...
- Bình luận bằng Facebook và bình luận bằng mặc định của blogspot (nếu muốn)
- Phân trang blog
 - Đẹp, thân thiện với người xem
- Bố cục rõ ràng
- Ít sử dụng Javascript, tốc độ load nhanh
- Menu
- Banner quảng cáo phù hợp
- Tối ưu SEO...
- Dễ dàng cài đặt, down về chỉ việc up lên host google và sử dụng (Tham khảo bài này)
- Trong file đính kèm có template, data demo, file js, file ảnh và hướng dẫn cài đặt, giúp cho các bạn chưa biết gì blogspot vẫn có thể tạo, cài đặt và sử dụng blogspot
- Cách thay đổi logo trang blog: Mẫu => Chỉnh sửa HTML => Ctrl+F (Nội tuyến) => tìm link ảnh sau: http://4.bp.blogspot.com/-HJ5QEbyBIeo/Us7bId1UNwI/AAAAAAAAZKs/a8cU2d2Zm7c/s1600/logo.png và thay bằng ảnh logo của bạn
- Để hiển thị trang chủ bạn vào Bô cục => Tìm tiện ích HTML/Javacrips 67 và chèn đoạn code sau vào: <div id="hosting" class="hosting1">

         
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
<div id="home-thumbnail"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=ipage.com" target="_blank" rel="nofollow" class="gohost"><img src="http://webhostshield.com/wp-content/uploads/ipage-reviews-280x200.jpg" alt="iPage Reviews" /></a></div>        <div class="user-reviews"><a href="http://webhostshield.com/ipage-review/">Read iPage Review</a></div>
    </div>
   
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
    <h2>#1 iPage</h2>
            <span class="user-rating">
User Rating: <img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.5" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.5" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.5" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.5" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star1.png" alt="4.5" />            </span>    
                       <div class="mainfeatures">
                <ul><li>Unlimited Space and Bandwidth
</li><li>FREE Drag and Drop Site Builder
</li><li>Free Marketing Credits for Google
</li><li>24x7 Network Monitoring
</li><li>Anytime Money Back Guarantee</li></ul>                    <div class="sgnup-link"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=ipage.com" target="_blank" rel="nofollow">www.ipage.com</a></div>            </div>
   </div>

    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-last ">

        <div class="price"><span class="price1">$1</span><span class="price2">.89</span></div>
        <div class="sgnup-button"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=ipage.com" target="_blank" rel="nofollow" class="symple-button orange"><span class="symple-button-inner">Sign up now!</span></a></div>
    </div>
   
        <a href="http://webhostshield.com/go.php?id=ipage.com" target="_blank" rel="nofollow" class="host1" title="Top Rated"></a>
    <div class="clear"></div>          
</div><div id="hosting" class="hosting2">

         
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
<div id="home-thumbnail"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=fatcow.com" target="_blank" rel="nofollow" class="gohost"><img src="http://webhostshield.com/wp-content/uploads/fatcow-reviews-280x200.jpg" alt="FatCow Review" /></a></div>        <div class="user-reviews"><a href="http://webhostshield.com/fatcow-review/">Read FatCow Review</a></div>
    </div>
   
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
    <h2>#2 FatCow</h2>
            <span class="user-rating">
User Rating: <img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.6" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.6" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.6" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.6" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star1.png" alt="4.6" />            </span>    
                       <div class="mainfeatures">
                <ul><li>Free Domain Name Registration
</li><li>Unlimited Bandwidth and Webspace
</li><li>One Click Blog Installation
</li><li>$150 Search Engine Marketing
</li><li>30 Days Money Back Guarantee</li></ul>                    <div class="sgnup-link"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=fatcow.com" target="_blank" rel="nofollow">www.fatcow.com</a></div>            </div>
   </div>

    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-last ">

        <div class="price"><span class="price1">$3</span><span class="price2">.15</span></div>
        <div class="sgnup-button"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=fatcow.com" target="_blank" rel="nofollow" class="symple-button orange"><span class="symple-button-inner">Sign up now!</span></a></div>
    </div>
   
    <div class="clear"></div>          
</div>


<div id="hosting" class="hosting3">

         
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
<div id="home-thumbnail"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=bluehost.com" target="_blank" rel="nofollow" class="gohost"><img src="http://webhostshield.com/wp-content/uploads/bluehost-review-280x200.jpg" alt="BlueHost Review" /></a></div>        <div class="user-reviews"><a href="http://webhostshield.com/bluehost-review/">Read BlueHost Review</a></div>
    </div>
   
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
    <h2>#3 BlueHost</h2>
            <span class="user-rating">
User Rating: <img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.3" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.3" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.3" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.3" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star0.png" alt="4.3" />            </span>    
                       <div class="mainfeatures">
                <ul><li>Host Unlimited Domains &amp; Websites
</li><li>Unlimited Space and File Transfer
</li><li>Free Site Builder &amp; Templates
</li><li>CGI, Ruby (RoR), Perl, PHP, MySQL
</li><li>$100 Google AdWords Credits
</li><li>Anytime Money Back Guarantee</li></ul>                    <div class="sgnup-link"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=bluehost.com" target="_blank" rel="nofollow">www.bluehost.com</a></div>            </div>
   </div>

    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-last ">

        <div class="price"><span class="price1">$4</span><span class="price2">.95</span></div>
        <div class="sgnup-button"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=bluehost.com" target="_blank" rel="nofollow" class="symple-button orange"><span class="symple-button-inner">Sign up now!</span></a></div>
    </div>
   
    <div class="clear"></div>          
</div>


<div id="hosting" class="hosting4">

         
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
<div id="home-thumbnail"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=inmotionhosting.com" target="_blank" rel="nofollow" class="gohost"><img src="http://webhostshield.com/wp-content/uploads/inmotion-hosting-review-280x200.jpg" alt="InMotion Hosting Review" /></a></div>        <div class="user-reviews"><a href="http://webhostshield.com/inmotion-hosting-review/">Read InMotion Review</a></div>
    </div>
   
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
    <h2>#4 InMotion</h2>
            <span class="user-rating">
User Rating: <img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.4" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.4" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.4" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.4" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star0.png" alt="4.4" />            </span>    
                       <div class="mainfeatures">
                <ul><li>Free Domain Registration or Transfer
</li><li>99.9% Guaranteed Uptime
</li><li>90 Days Money Back Guarantee
</li><li>Max Speed Zone Technology
</li><li>Green Data Center</li></ul>                    <div class="sgnup-link"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=inmotionhosting.com" target="_blank" rel="nofollow">www.inmotionhosting.com</a></div>            </div>
   </div>

    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-last ">

        <div class="price"><span class="price1">$4</span><span class="price2">.19</span></div>
        <div class="sgnup-button"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=inmotionhosting.com" target="_blank" rel="nofollow" class="symple-button orange"><span class="symple-button-inner">Sign up now!</span></a></div>
    </div>
   
    <div class="clear"></div>          
</div><div id="hosting" class="hosting5">

         
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
<div id="home-thumbnail"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=justhost.com" target="_blank" rel="nofollow" class="gohost"><img src="http://webhostshield.com/wp-content/uploads/justhost-review-280x200.jpg" alt="JustHost Review" /></a></div>        <div class="user-reviews"><a href="http://webhostshield.com/justhost-review/">Read JustHost Review</a></div>
    </div>
   
    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-first ">
    <h2>#5 JustHost</h2>
            <span class="user-rating">
User Rating: <img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.3" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.3" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.3" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star2.png" alt="4.3" /><img src="http://webhostshield.com/wp-content/plugins/review-site/images/star0.png" alt="4.3" />            </span>    
                       <div class="mainfeatures">
                <ul><li>Free Domain Name and Site Builder
</li><li>Unlimited Site and Database Host
</li><li>Unlimited Space and Transfer
</li><li>$100 Free Google Advertising Offer
</li><li>Anytime Money Back Guarantee</li></ul>                    <div class="sgnup-link"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=justhost.com" target="_blank" rel="nofollow">www.justhost.com</a></div>            </div>
   </div>

    <div class="symple-column symple-one-third symple-column-last ">

        <div class="price"><span class="price1">$2</span><span class="price2">.95</span></div>
        <div class="sgnup-button"><a href="http://webhostshield.com/go.php?id=justhost.com" target="_blank" rel="nofollow" class="symple-button orange"><span class="symple-button-inner">Sign up now!</span></a></div>
    </div>
   
    <div class="clear"></div>          
</div><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="background-color: transparent; border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Disclosure:</strong> We are a professional hosting review website. Our reviews are based on personal experience and research. We want you to know that we receive compensation from companies for customers we refer. This fact does not affect our opinion and review, moreover, our ranking system is based on user reviews.</p><h2 style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #303030; font-family: Oswald, Georgia, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">More About Web Hosting</h2><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">There are so many hosting providers out there who are offering lots of different features and trying to gain more clients with different promises and marketing strategies, but not all of them will be able to offer 100% client satisfaction. This is when we come in place. We collect information about hosting companies, test and review hosting plans and ask customers to submit their honest review to our website. With our best knowledge and users experience we can make a top list of the best hosting providers that offers the best service at lowest price with 100% customer satisfaction guarantee.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">In the following we will present you the different types of hosting plans that are offered by hosting firms and will explain how does each work and what is used for.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Most of shared hosting plans come with unlimited file transfer and unlimited web space; some companies allow hosting unlimited websites and unlimited databases on the same user account.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">The Unlimited Plan is the most popular hosting package today because this offer a wide range of possibilities for each internet user, and everyone can make a website fast and easy on their own hosting account. The unlimited hosting is also affordable; you can find a good unlimited web hosting plan for only $2-$5 per month. How can companies offer unlimited hosting resources for as low price? They are using shared hosting accounts for those plans that permit to reduce the service costs.</p><h2 style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #303030; font-family: Oswald, Georgia, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">What is shared web hosting?</h2><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">The shared hosting plan is the most common in the industry. Shared web hosting is the cheapest and most affordable hosting service, because the cost of this type of hosting service is around $5 for each month. The strategy is simple: hosting companies host several websites and accounts on the same server, using the same disk space and bandwidth, IP address and same CPU as well. Many hosting companies push more sites on one server to get highest profit, and sometimes all websites are closed down. If you choose a reliable web hosting company, listed on our website, you will not see such a trouble.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">The shared accounts usually are used for those websites, that don't have such a big traffic, like Yahoo, Google or MSN. You can use very well a shared hosting for a personal website, for a blog or for your forum. Also can host small business websites on shared accounts and the list goes on.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Sometimes, when you run out the CPU usage or your websites loading time is higher, you will know that it is the time to get a VPS hosting or a dedicated server.</p><h2 style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #303030; font-family: Oswald, Georgia, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">What is a Dedicated Web Hosting?</h2><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">The best place to store video files, high resolution picture, or online community websites is a dedicated server. You can also choose dedicated hosting for a high traffic ecommerce website that has hundreds of thousands of daily page-loads.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Dedicated hosting means that you are actually renting a whole server and you have full control over it, you can customize the server in both hardware and software structure.</p>
- Nếu gặp khó khăn gì trong cài đặt. Hãy để lại comment phía dưới 

Hình ảnh Demo

Demo trang chủ
Demo trang chủ 

Demo trang danh mục
Demo trang danh mục
Demo trang bài viết
Demo trang bài viết

Báo Link hỏng / Link dự phòng

Vui lòng để lại comment phía dưới để Ban Quản Trị Share123.vn up lại link die. 
Cảm ơn bài viết:
Tags:

31 nhận xét:

 1. cho mình nhé, minhky107@gmail.com

  Trả lờiXóa
 2. minhky107@gmail.com
  gửi mình nhé

  Trả lờiXóa
 3. cho mình nữa nhé
  nguyenvanmanhnd@gmail.com

  Trả lờiXóa
 4. sao mình chờ mãi k thấy mail nào adim ơi. Adim gửi cho mình với
  nguyenvanmanhnd@gmail.com

  Trả lờiXóa
 5. ban gui cho minh xin voi nhe, mail minh la quyphattai@gmail.com
  thnaks ban

  Trả lờiXóa
 6. thanks, cho xin phát: ninhvandon.haui@gmail.com

  Trả lờiXóa
 7. Hello Huy Tap, please send me the template at videochutari@gmail.com ; looks great! Thanks, keep posting good things~

  Trả lờiXóa
 8. ban oi, sao minh up len mà sao ko đăng bài được vậy, nó ko hiện lên trang chủ, ban giúp mình với nha. Thanks ban

  Trả lờiXóa
 9. ban gửi cho mình với chonhanh.net@gmail.com

  Trả lờiXóa
 10. goldviet@gmail.com
  Gửi cho mình xin template này nha!
  Thanks

  Trả lờiXóa
 11. đúng là cái mình cẩn! gửi cho minh nha
  goldviet@gmail.com
  Thanks

  Trả lờiXóa
 12. autoplazavietnam@gmail.com
  thanks cậu nhiều

  Trả lờiXóa
 13. bạn có thể gửi cho mi8nhf theme này được không .
  mail thanhvanplus@gmail.com

  Trả lờiXóa
 14. cái này cài kiểu gì nhỉ huy tập

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trong đó có file hướng dẫn mà bạn, có thắc mắc chỗ nào thì cứ để lại lời nhắn

   Xóa
 15. toantrung.hotrovayvon@gmail.com
  Rất mong admin gửi cho mình code của mẫu website này .
  Cám ơn vì tinh thần chia sẻ của các bạn.

  Trả lờiXóa
 16. ngoxuanhung87@gmail.com bạn gửi cho mình nhé,thank

  Trả lờiXóa
 17. vanphongthatnghiep@gmail.com Bạn gửi cho mình nhé

  Trả lờiXóa
 18. cau gui mih mot ban voi nhe, cam on cau, mail cua minh la nguoichiasevietnam@gmail.com

  Trả lờiXóa
 19. theme đẹp quá ! Share cho mình nhé ! Cảm ơn bạn !
  tuyendungbinhthuan.com@gmail.com

  Trả lờiXóa
 20. đẹp quá Share Mình nhé ! Thank bạn !

  tuyendungbinhthuan.com@gmail.com

  Trả lờiXóa
 21. mình rất ưng mẫu blogspot này . bạn gửi giúp mình nhé
  mình xin cám ơn nhiều

  toantrung.vpb@gmail.com

  Trả lờiXóa
 22. Thecongajc@gmail.com cho mình xin với nhé!

  Trả lờiXóa
 23. hathanhtung11@gmail.com thanks nhe ban

  Trả lờiXóa

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tag liên kết

Đó chưa phải tất cả ... Chúng tôi còn 100 mẫu blog đẹp khác. View all Mẫu Template Blogger

Hãy nhanh tay gọi điện ngay đến chúng tôi theo số 0988227905 hoặc đặt hàng thiết kế ngay hôm nay theo mẫu form bên dưới.

Chúng tôi sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất cho quý khách

Hãy truy cập để trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi
Đã có
lượt Khách Hàng quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Share123.vn có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách phát triển của chúng tôi.

www.Share123.vn - Website chuyên thiết kế blogspot, zip blogger, thiết kế blog chuẩn seo, blogger responsive, Thủ thuật Blogspot, Free Template Blogspot, kho giao diện blog đẹp, premium template blogger, free template blogger, Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thiết kế Temple, design skin web chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm chất lượng, tối ưu đến tay người dùng, thiết kế theo yêu cầu của quý khách, cùng đội ngủ support chuyên nghiệp nhiệt tình, ...

Copyright 2013 © Share123.vn - Blogger Team. All right Reserved - Hotline: 0988.227.905 - Email: nguyenhuytap@gmail.com - website: www.share123.vn

0988227905