Share123.vn thông báo: Kể từ ngày 01/03/2019 chúng tôi sẽ chuyển hệ thống sang Webseo.com.vn, quý khách mua Template blogspot đẹp có thể truy cập vào hệ thống mới tại đây
Đăng bởi Huy Tập lúc 17/5/13 54
Muốn có nhiều traffic, nhiều lượt truy cập vào blog của mình thì các bạn nên cài đặt thêm mục bài viết liên quan nữa
Hướng dẫn tạo bài viết liên quan cho blogspot đẹp và chuyên nghiệp
Demo

Cách làm:
Đăng nhập Blogger => Mẫu => Chỉnh sửa HTML => thêm đoạn code sau vào trước  </herad> <!-- Start Related posts by share123.vn -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var relatedTitles=[],relatedTitlesNum=0,relatedUrls=[],thumburl=[];
function related_results_labels_thumbs(f){for(var e=0;e<f.feed.entry.length;e++){var g=f.feed.entry[e];relatedTitles[relatedTitlesNum]=g.title.$t;try{thumburl[relatedTitlesNum]=g.media$thumbnail.url}catch(h){s=g.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),thumburl[relatedTitlesNum]=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"undefined"!==typeof defaultnoimage?defaultnoimage:"https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv17HOveUY9hkUji0ks2l8jILK99rzc7ScU5uGHyS83_Tq6XjYYt5AR7MqA40p2z2JVy3vZc04czcKLqShemPf86y6ZEZsB1SS6Hfk4vYwWful68FBEkvXAEEmyIxjO3OxC5yAs-UXnVQ/s1600/noimage-namkna-blogspot-com-ngoctra.png"}60<relatedTitles[relatedTitlesNum].length&&
(relatedTitles[relatedTitlesNum]=relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0,60)+"...");for(var i=0;i<g.link.length;i++)if("alternate"==g.link[i].rel)relatedUrls[relatedTitlesNum]=g.link[i].href,relatedTitlesNum++}}
function removeRelatedDuplicates_thumbs(){for(var f=[],e=[],g=[],h=0;h<relatedUrls.length;h++)contains_thumbs(f,relatedUrls[h])||(f.length+=1,f[f.length-1]=relatedUrls[h],e.length+=1,g.length+=1,e[e.length-1]=relatedTitles[h],g[g.length-1]=thumburl[h]);relatedTitles=e;relatedUrls=f;thumburl=g}function contains_thumbs(f,e){for(var g=0;g<f.length;g++)if(f[g]==e)return!0;return!1}
function printRelatedLabels_thumbs(f){for(var e=0;e<relatedUrls.length;e++)if(relatedUrls[e]==f||!relatedTitles[e])relatedUrls.splice(e,1),relatedTitles.splice(e,1),thumburl.splice(e,1),e--;f=Math.floor((relatedTitles.length-1)*Math.random());e=0;0<relatedTitles.length&&document.write("<h2>"+relatedpoststitle+"</h2>");for(document.write('<div style="clear: both;"/>');e<relatedTitles.length&&20>e&&e<maxresults;)document.write('<div class="lienquan"><a style="text-decoration:none;padding:3px;float:left;"'),
document.write(' href="'+relatedUrls[f]+'"><img style="width:185px;height:145px;border:1px solid #A8A8A8;padding:4px;background:#fff;margin-right:4px; float: left;" src="'+thumburl[f]+'" /><span style="color: #006633;font-family: Arial;font-size: 12px;font-weight: normal;text-align: justify">'+relatedTitles[f]+"</span></a></div>"),e++,f<relatedTitles.length-1?f++:f=0;document.write("</div>");relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length);thumburl.splice(0,thumburl.length);relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length)}
;
//]]>
</script>

<style type='text/css'>
#related-posts {float:center;text-transform:none;height:100%;min-height:100%;padding:0;margin:auto;box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-moz-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;}

#related-posts a:hover {background-color:#d4eaf2}
.lienquan {background: #f5f5f5;height:200px;float: left;padding-left: 1px;width: 205px;margin:1px;overflow:hidden;line-height:1.4em}
  .related-posts {margin: 0;padding: 0;font-size:14px;font-weight:bold}
.related-posts ul {margin: 0;padding-top: 5px}
.related-posts ul li {background: url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbvDEESN_r18fBAMKE5xi8vUI-t76dRTh2mrwDkEsW0lBR9psnOwXMbSDW6O2m7AnlOy5ebNCSWAsYFIrqM6W9ioGraFBDpHiqlg2UezPvhz-9aEEKzP-gN1JkMifSxtSuZjR_amTMbcn_/s1600/icon.jpg) no-repeat top left;list-style-type: none;margin: 0 0 2px 5px;;padding: 2px 0 0 18px;word-wrap: break-word}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài vi?t liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if>

<!-- End Related posts by share123.vn -->
Tiếp theo bạn tìm đến
<b:include data='post' name='related-posts'/>
Và chèn đoạn code sau vào sau nó:
<!-- Related posts by share123.vn -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <div style='margin-bottom:5px;clear:both'/>
<span style='background-color: white; color: #004175; font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 20px; text-indent: 10px;'>Các tin khác</span>
<div class='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=12;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>
</div>
<div class='clear'/>
<div id='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
var maxresults=6;
var relatedpoststitle=&quot;&quot;;
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs();
</script>
</div>
<div class='clear'/>
</b:if>
<!-- Related posts by share123.vn -->

Chúc bạn thành công
Nguồn: Share123.vn
Tags:

54 nhận xét:

 1. Các anh chị ơi, câu "thường là cuối các bài viết" tức là chèn vào đoạn code nào ạ?

  Trả lờiXóa
 2. :) Cảm ơn mọi người, em tìm thấy rồi.

  Trả lờiXóa
 3. Trang này quá hay. Cảm hơn share123.vn. Website bạn đang có tất cả những gì mình đang cần.

  Trả lờiXóa
 4. trang này rất nhiều kiến thức hay. Mình làm đc blog này từ hướng dẫn ở đây nè http://tailieutuhoctienganh.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
 5. thêm đoạn code sau vào trước là "" hay sao thế ad ơi

  Trả lờiXóa
 6. sao em tin ko thấy đoạn code nay ad ơi

  Trả lờiXóa
 7. mình tìm ko thấy đoạn code admin ơi. Giúp mình với

  Trả lờiXóa
 8. Giúp em với http://photoshop24h.indepnhat.com/2013/04/banner-facebook_3348.html#.UckdZNJT7fI

  Trả lờiXóa
 9. Mình làm theo hướng dẫn của ad mà nó chỉ hirnj 2 hàng ảnh thôi
  Ad vào xem giúp mình với
  website mình đây: http://xuatkhaulaodongjapan.blogspot.com/2013/06/tuyen-cong-nhan-phun-son-i-nhat-ban.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mình đã qua nhà bạn thấy đã hiển thị rồi.chúc site bạn phát triển.

   Xóa
  2. vâng nó đã hiện nhưng phần hình ảnh nó hiện 2 cột chứ không phải cột như demo của bác, bác biết các sửa chỉ giúp e với

   Xóa
  3. à cái đó thì tùy chỉnh lại width cho phù hợp với blog của bạn.nó không đủ chiều rộng thì nó sẽ bị đẩy hình xuống dưới thành 2 cột

   Xóa
 10. m ko tim thay the trong blog cua minh.hic

  Trả lờiXóa
 11. mình ko tìm thấy thẻ : trong blog của mình là sao nhỉ

  Trả lờiXóa
 12. một số bạn sẽ thắc mắc không tìm thấy đoạn code trong file chỉnh sửa (giống mình thôi =D),không sao,hãy tìm đoạn code này:
  và làm theo như hướng dẫn
  Chúc site luôn phát triển

  Trả lờiXóa
 13. Chào Huy Tập, code này rất hay mà mình đã làm theo hướng dẫn của bạn. Nhưng khi xem lại thì không hiển thị những hình ảnh (bên dưới phần CÁC TIN KHÁC ). Bạn xem và giúp đỡ mình với.
  Blog của mình là: http://www.hoithanhkienbai.blogspot.com/
  Giup mình nhé.
  thanks

  Trả lờiXóa
 14. Bạn có thể cho mình code những bài viết liên quan của bạn được không?
  Mình cảm ơn bạn!

  Trả lờiXóa
 15. Bài của mình không có dòng này mọi người ơi:
  Làm sao đây.

  Trả lờiXóa
 16. bạn ơi, sao mình làm theo sự hướng dẫn của bạn mà mình không thấy hiển thị ảnh (sau các tin khác). Bạn hướng dẫn mình nhờ bạn sửa giùm cho mình với. Web: hoithanhkienbai, blogspot.com

  Trả lờiXóa
 17. Ban oi minhf lam theo huong dan cua ban maf blog cua minh khong hien thi nhung bai co anh. Giup minhf voi

  Trả lờiXóa
 18. Trả lời
  1. Đã sửa lại file js bị die nhé cả nhà,còn bạn nào không biết chèn đâu thì để lại link blog mình chỉ cho

   Xóa
 19. Bạn ơi có thể chỉ mình cách lược bỏ phần hình ảnh của Related post không. Mình thấy chỉ cần "Các tin khác" ở dạng list title là được rồi.

  Trả lờiXóa
 20. Cam on ban, minh da chinh duoc roi. Rat hay va dep hon, pro hon lan truoc. Mời bạn ghé thăm nhé: Web: hoithanhkienbai, blogspot.com được không?
  THANKS

  Trả lờiXóa
 21. Mẫu mình không có thì chèn vào chổ nào vậy?

  Trả lờiXóa
 22. Để ảnh ở độ phân giải s140 như nào bạn ơi . Mặc định code trên là s72-c :(

  Trả lờiXóa
 23. Mình không tìm thấy:
  trên code blog của mình

  Trả lờiXóa
 24. Mình để ảnh cũng bị vỡ :( , muốn ở s140 mà ko đc

  kênh giải trí 18+
  tin tức 18+
  phim 18+

  Trả lờiXóa
 25. BẠN ƠI! BẠN CÓ THỂ GIÚP MÌNH VỀ PHẦN BODY CỦA MÌNH BỊ LỖI MÀ KHÔNG BIẾT CHỈNH SỬA NHƯ THẾ NÀO, MONG BẠN GIÚP ĐỠ . Trang blog của mình là http://hoithanhkienbai.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
 26. bạn ơi, mình thấy khung bài viết- phần main bị lùi sang trái khiến cách tiện ích bị lỗi. Bạn có thể xem và giúp đỡ mình được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lúc chiều blogspot có lẽ là bị lỗi. trang share123.vn của mình cũng bị vậy nhưng giờ thì hết rồi. mình qua thì thấy trang bạn cũng bình thường rồi mà

   Xóa
 27. Chào bạn

  Mình không thể tìm thấy dòng : < b:include data='post' name='related-posts ' / >

  ở trong blog của mình, bạn chỉ giúp mình với được khôn http://lammonanchay.blogspot.com.

  Thanks bạn

  Trả lờiXóa
 28. Sao nó không hiển thị được hình ảnh vậy anh

  Trả lờiXóa
 29. Của mình ko tìm thấy
  http://www.dongcam.biz.ee/

  Trả lờiXóa
 30. Add ơi cho mình hỏi phía trước và sau đoạn mã codde có thấy ghi minh copy vào blog của mình có sao ko? hay đổi cái đó thành tên của Blog mình nhỉ?

  Trả lờiXóa
 31. bạn ơi blog của mình ko có đoạn đây là blog của mình http://sockvcnet.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trong cái đoạn code related-post cũ của bạn, bạn chỉ việc copy đoạn code mới trên site mình là ok

   Xóa
  2. ý của mình là cái blog của mình ko có đoạn nè bạn

   Xóa
  3. không có đoạn đó nên mới bảo bạn chèn cái code của site mình vào đúng đoạn code related-post cũ của bạn (gần vị trí chỗ SHRE VIDEO: ..)

   Xóa

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tag liên kết

Đó chưa phải tất cả ... Chúng tôi còn 100 mẫu blog đẹp khác. View all Mẫu Template Blogger

Hãy nhanh tay gọi điện ngay đến chúng tôi theo số 0988227905 hoặc đặt hàng thiết kế ngay hôm nay theo mẫu form bên dưới.

Chúng tôi sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất cho quý khách

Hãy truy cập để trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi
Đã có
lượt Khách Hàng quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Share123.vn có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách phát triển của chúng tôi.

www.Share123.vn - Website chuyên thiết kế blogspot, zip blogger, thiết kế blog chuẩn seo, blogger responsive, Thủ thuật Blogspot, Free Template Blogspot, kho giao diện blog đẹp, premium template blogger, free template blogger, Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thiết kế Temple, design skin web chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm chất lượng, tối ưu đến tay người dùng, thiết kế theo yêu cầu của quý khách, cùng đội ngủ support chuyên nghiệp nhiệt tình, ...

Copyright 2013 © Share123.vn - Blogger Team. All right Reserved - Hotline: 0988.227.905 - Email: nguyenhuytap@gmail.com - website: www.share123.vn

0988227905
Floating Image X